Fjernes snart fra en skole nær deg

I dag rapporterte Norsk lektorlag om farene ved trådløse nettverk. Dessverre ble dette gjort på håpløst vis.

"Nyere forskning viser at elektromagnetisk stråling fra trådløse nettverk påvirker hjernen og læreevnen. Mange vil ha forbud i skoler.

I verste fall kan resultatet endre menneskets medfødte DNA-oppbygging og føre til alvorlig sykdom."

Nei, nyere forskning viser ikke noe slikt i det hele tatt. Jeg håper lektorer flest ikke faller for slik retorikk. Videre nevner de et NRK-intervju med en el-overfølsom:

"Hun mener skolene må ta den ekstra kostnaden det er å legge kabel til alle maskinene. - Jeg tror det er mye bedre enn trådløse nettverk, legger hun til."

På hvilken måte kan det være bedre? Jeg kan forestille meg kaoset om elever skal få hver sin kabel, veldig cyberpunk, men på ingen måte praktisk. For ikke å nevne at lyspærene i rommet vil avgi langt mer stråling enn noeogtredve laptoper.

Jeg begynner å bli svært engstelig for hvor langt dette vil gå, det ser ikke ut til at det vil ta slutt med det første.

(Dette var en follow up til gårsdagens innlegg.)

Substansløst

Ugh. Kurt Oddekalv og Norges Miljøvernforbund er frempå igjen, og fornuftig debatt er ikke helt deres stil. På mandag politianmeldte NMF Trondheim kommune for deres bruk av trådløst nettverk, siden stråling er dødsfarlig lissom. Oddekalv hadde selvfølgelig nyanserte, faktabaserte kommentarer om saken:

"Vi ber om at dette hasardiøse helseforsøket, et eksperiment med folks liv og helse, slås av umiddelbart og at politiet etterforsker Trondheim kommunes saksbehandling forut for innføringen av det trådløse nettet i Trondheim."

Maken til skremselspropaganda har jeg ikke hørt på lenge. Det hadde kanskje vært en idé å legge frem gode undersøkelser som støtter standpunktet deres, fremfor uærlige forsøk på å skremme folk til å handle. Appell til følelser bør unngås i seriøse debatter, og om det er en del av et argument er det en logisk feilslutning.

Trondheim blir visstnok ikke den eneste som vil oppleve dette, nå truer NMF å anmelde Elverud kommune.

"Flere anmeldelser vil komme, varsler Oddekalv, som påpeker at trådløse nett angriper det offentlige rom på en måte som folk flest ikke kan beskytte seg mot.
– Mobiltelefon kan man selv velge om man vil bruke. De trådløse nettene kan man ikke velge selv, og man er utsatt for stråling fra disse hele døgnet."

NMF krever og at "det innføres et øyeblikkelig forbud mot trådløse nettverk i det offentlige rom i Bergen":

"Det er ingen menneskerett å risikere å få kreft og DNA-skader dersom en oppholder seg i byen, sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund. Offentlig tilgjengelige[sic] internett bør være kablet, og ikke på [sic] trådløs, sier Oddekalv."

Interessant at han sammenligner WLAN med mobiltelefoner. All kritikken deres av WLAN er basert på deres tolkning av forskningen gjort på mobiltelefoner. Hvertfall nesten. Vel, egentlig ikke i det hele tatt. Så vidt jeg kan se på websiden deres er all kritikken av trådløst nett basert på en litt for engasjert tolkning av REFLEX-studiet samt en Panorama-dokumentar vist på BBC, som antok at siden mobil-stråling er skadelig må WLAN være det og. Denne dokumentaren hadde flere fundamentale svakheter (for ikke å si feil) var endimensjonal og hadde en konklusjon som ikke stemmer overens med forskningen. Dokumentaren ble følgelig hardt kritisert (bl.a. her, her, her og her for å nevne noen få), selv BBC News hadde en artikkel som motsier påstandene i dokumentaren. Jeg kunne skrive et helt blogginnlegg om dokumentaren alene, men sidene nevnt allerede burde være tilstrekkelig. For informasjon om hvorvidt mobil-stråling er farlig eller ikke, anbefaler jeg Steven Novellas blogginnlegg, der han oppsummerer hva forskningen hittil har vist:

"What the evidence shows is that there is biological plausibility for a negative effect; the epidemiological evidence for any correlation with <10 years of exposure is mixed but leaning negative, and for >10 years of exposure is mixed but leaning weakly positive. I think we can rule out a strong correlation (meaning a large risk), but not a small one."

Det er altså ikke særlig grunn til panikk. Det er mulig langtidseksponering kan ha en effekt, men ingenting tyder på at den er spesielt stor. Statens strålevern har dette å si:

"Nyere forskning indikerer at slike svake felt kan ha virkninger på celler og cellesystemer, men det er fortsatt et åpent spørsmål om disse effektene kan knyttes til eventuell helseskade. Forskning pågår, og det vil ta flere år før man med sikkerhet kan avgjøre om de elektromagnetiske feltene fra mobiltelefonen utgjør en helserisiko for mennesker. Spørsmålet om økt risiko for svulster i hodet etter lengre tids bruk har fått en del oppmerksomhet i senere tid, men resultatene er basert på små tall og mer forskning er nødvendig før man kan trekke konklusjoner.
...
I påvente av flere forskningsresultater anbefales derfor bruk av handfrisett. Et annet tiltak kan være å fortrinnsvis bruke telefonen der dekningen er god, eksempelvis nær vinduer dersom man er i murhus, og begrens samtaletiden. En slik strategi bør spesielt rettes mot barn, både fordi de har et langt liv foran seg og fordi et barn ikke kan ta ansvar for egne valg og konsekvenser for helse. Strålevernet anbefaler derfor at barn bør bruke handfrisett og avstå fra unødig bruk av mobiltelefon."

En mobiltelefon vil ha en maksimal utgangseffekt på mellom 1 og 2 W, men gjennomsnittelig vil effekten være ca. 250 mW. WLAN derimot har en maksimal utgangseffekt på 100 mW, og du holder skjeldent routeren inntil hodet. Husk at strålingsintensiteten er omvendt proporsjonal med kvadratet av avstanden fra kilden. En fordobling av avstanden vil altså gi en fjerdedel av strålingen.

Om du sitter i en WLAN-hotspot et helt år, vil du oppleve samme mengde stråling som fra en tyve-minutters mobilsamtale. Mobilbruken min de siste to årene tilsvarer altså 174 års WLAN-stråling! Strålingsintensiteten fra trådløse nettverk tilsvarer den fra TV- og FM-signaler. Fortsatt engstelig?

Dessverre finnes det faktisk folk som er svært engstelige, og ikke bare for mobil- og WLAN-stråling. Dagbladet hadde på onsdag en artikkel om såkalt el-overfølsomme. Forfatteren av artikkelen (Anita Halmøy Wisløff) er datteren til tidligere leder av FELO (forening for el-overfølsomme) som nå er ansatt i NMF. De to organisasjonene har nå inngått et samarbeid. El-overfølsomhet er et voksende fenomen, og har fått økende omtale i avisene i det siste. Panorama-dokumentaren dreide seg også om dette fenomenet, og igjen helt ukritisk.

El-overfølsomme reagerer på stråling fra elektriske artikler som mobiler, trådløse routere, vannkokere, datamaskiner, mikrobølgeovner, TVer og radioer. Symtomer kan være tretthet, hodepiner, konsentrasjonsvansker, svimmelhet, kvalme, fordøyelsesproblemer etc. Dette er ekte symptomer, spørsmålet er hva som forårsaker dem. El-overfølsomme er sikre på at det er elektromagnetisk stråling fra elektriske artikler.

Om symptomene er forårsaket av elektromagnetiske felt er nokså enkelt å teste. El-overfølsomme blir enten utsatt for elektromagnetisk stråling eller ingen stråling, i kontrollerte omgivelser. Om deres forklaring stemmer, vil de få symptomer i det ene utfallet. Slike undersøkelser er gjort, og de er gjort godt.

Det er foretatt 31 slike undersøkelser, hvorav 24 konkluderte at elektromagnetiske felt ikke hadde noen effekt. Syv undersøkelser fant en målbar effekt, MEN: I to av dem klarte ikke engang forfatterene å reprodusere samme resultat, i tre undersøkelser viste resultatene seg å være forårsaket av den statistiske metodologien (forklart her). De to siste er motstridende da den ene viste forbedret humør, mens den andre forverret humør. Anita Halmøy Wisløff ville nok si at jeg her "dysser ned funnene":

"Overlege og forsker Lennart Hardell har stått i spissen for en sammenstilling av 16 undersøkelser, der mobiltelefonbruken hos 2 200 pasienter med hjernesvulster er sammenlignet med bruken hos friske. Resultatene er oppsiktsvekkende, og viser klart at risikoen for hjernesvulst øker ved mye bruk av mobiltelefon. Gunhild Oftedal er Førsteamanuensis ved HiST, og en slags norsk ekspert på dette området. Hun ble konfrontert med resultatet, men som vanlig dysser hun ned funnene pakket inn i «dette må sees i lys av andre undersøkelser for å unngå et unyansert bilde». Hvorfor omtaler hun denne uavhengige forskningen som omstridt, når hennes siste egne studier var delfinansiert av Telenor og Netcom?"

Undersøkelsen Wisløff her snakker om er en metaundersøkelse, altså en undersøkelse av tidligere undersøkelser. Metaundersøkelser er ofte svært problematiske, som det sies: "I've never meta analysis I liked!" Dette er dog noe jeg kan diskutere en annen gang, da det i denne sammenhengen ikke er relevant. Grunnen til at Oftedal sier at undersøkelsen "må sees i lys av andre undersøkelser" er at det er nettopp slik vitenskap fungerer. En kan ikke lese én rapport og ta den for god fisk, siden enhver undersøkelse kan ta feil. En må studere hele litteraturen, og finne trenden. Det sier seg selv at feil vil minimeres om en sammenligner en større mengde undersøkelser. Dette er dessverre tidkrevende, og krever at du har kompetanse på området forskningen dreier seg om. Deretter slenger hun inn et ad hominem-argument, trolig for å opprettholde nivået. Ad hominem-argumenter er der en argumenterer mot personen, og ikke personens argumenter. At hennes siste studie var delfinansiert av Telenor og Netcom er irrelevant, om argumentene hennes er feilaktige må kritikerne demonstrere dette. Å kalle noen kjøpt og betalt er lavmål. Den vanligste feilslutningen blant el-overfølsomme er dog post-hoc ergo propter hoc. Det at en får hodepine etter en installerte WLAN, betyr ikke at det er strålingen som skapte hodepinen.

Jeg må avslutte med å understreke at el-overfølsomme opplever virkelige symptomer. Å kalle dem oppmerksomsyke hypokondere er ikke særlig produktivt, og neppe korrekt. Det en kan si med stor sikkerhet derimot, er at elektriske artikler ikke er problemet, det aspektet ved problemene deres er innbilt.

Det eneste problemet jeg ser ved trådløst internett er at det gjerne blir for tregt til å utnytte 100Mbit/s-linjen min.

PauseunderholdningSå dere noe spesielt? Nei, ikke jeg heller.

Husken er visstnok hjemsøkt. Jeg kan gå med på at den svingte en god del høyere enn normalt, men hjemsøkt? Ærlig talt. Jeg er dog litt interessert i hvorfor fysikerne ikke fant ut av hva som forårsaket det, om det i det hele tatt stemmer at fysikere undersøkte husken.

"In an attempt to explain the swing's mysterious movement, police called in physics professors. But even they have been unable to explain the why the swing keeps moving."

Videoen viser tydelig at det blåste ganske sterkt, en kan se unger fly drage i bakgrunnen og en kan høre vinden svært godt. Huskene ser ganske lette ut, og deres form skulle jeg tro fanger vinden nokså godt. Måten husken vrir seg på vei oppover er akkurat slik en ville forvente, om den var drevet av vinden som blåser skrått fra siden. Det er også foreslått at resonans spiller en rolle her.

David Hume var en bra kar:

"When anyone tells me, that he saw a dead man restored to life, I immediately consider with myself, whether it be more probable, that this person should either deceive or be deceived, or that the fact, which he relates, should really have happened. I weigh the one miracle against the other; and according to the superiority, which I discover, I pronounce my decision, and always reject the greater miracle. If the falsehood of his testimony would be more miraculous, than the event which he relates; then, and not till then, can he pretend to command my belief or opinion."

Hva virker mest mirakuløst, at husken er hjemsøkt, eller at den blir påvirket av vinden?

Nye hunder, gamle triks

En nederlender, som kaller seg Ramana, har vakt stor oppmerksomhet de siste dagene ved å levitere foran det Hvite Hus. Saken er blant de mest leste på dagbladets nettsider og kan og finnes overalt ellers på nettet, så dere har sikkert sett det allerede.Det er noe skuffende, men på ingen måte overraskende, at jeg ennå ikke har lest en eneste nyhetsartikkel om dette, som har prøvd å forklare hvordan det faktisk er gjort. Dagbladet er ikke blant de verste da de dyttet inn "tilsynelatende" i denne setningen:

"Levitasjon er å få personer eller gjenstander til å tilsynelatende sveve fritt i lufta."

Dette var dog all skeptisismen som var å finne i den artiklen. Jeg forstår at slike artikler ikke er noe mer enn fyllstoff, og tas derfor ikke særlig alvorlig av journalister, men det finnes faktisk folk som tror levitering er mulig, og tolker slikt som bevis.

Om en tar en titt på bildene er det et par ting som virker mistenkelig ved første øyekast. Det første er stokken han holder. Om han virkelig leviterer, hvorfor trenger han en stokk i det hele tatt?

Stokken står ikke helt normalt til bakken, men skråner litt mot ham. Som forventet kan en se at han sitter i samme helling.

Det siste er teppet han har lagt frem. Det er ikke akkurat slik at han trenger et sitteunderlag. Det virker også ganske tungvint å bære med seg et teppe om det ikke er nødvendig. Den eneste gode grunnen til å ha det der er for å skjule noe.

Det han gjør er et gammelt indisk triks. Teppet skjuler en tynn stål-plattform. Stokken han holder er egentlig av stål og festet til plattformen under teppet. I den andre enden av stokken er det en mindre plattform han kan sitte på. Han holder hånden på stokken til en hver tid, trolig for å skjule plattformen. I dette klippet fra nederlandsk tv der han gjør samme triks, holder han ikke stokken i det hele tatt, da kameraet holder seg på hans høyre side. Merk og at han bruker samme teppe. I begge klippene har han lagt blomster i en ring på bakken. Det ser nokså merkelig ut da blomstene ligger langs kanten av teppet foran og bak, men krysser teppet et godt stykke før enden. Sannsynligvis ligger de der for at tilskuere ikke skal legge merke til plattformen under teppet.

Det er ikke uvanlig å holde stokken på strak arm som vist i bildet under. Forklaringen er den samme; fra stokken går det en stang langs armen og ned bak ryggen til en plattform. Dette er dog en ulempe om en vil fremføre det i bar overkropp.Det som er litt imponerende er at ingen filmet ham gå ned fra stokken. Han satt der tidlig om morgenen, så det ville være ganske enkelt å sette opp alt før det var folk i nærheten. Men om ingen skulle se ham gå ned ville jeg tro han måtte sitte der til langt ut på natten. Det kreves dog ingen overnaturlig evner for å sitte slik en hel dag.

Vært synsk i det siste?

Som om Åndenes makt og synske detektiver ikke var alt for meget vrøvl, for ikke å nevne Terje Toftenes' grufulle Kornsirklenes mysterium -hva gudene sådde?, etterlyser TVNorge nå deltagere til nok en serie om såkalt klarsynte. Ugh.

Den eneste informasjonen jeg har funnet om programmet er søknadsskjemaet på TVNorges sider:

"Har du en sterk intuisjon - en velutviklet 6. sans? Er du rett og slett klarsynt?

Da ønsker vi å komme i kontakt med deg.

Vi skal lage en programserie om klarsynthet som vil få skeptikerne til å tvile. Og til dette trenger vi din hjelp. Vi er på jakt etter flere klarsynte som kan vise oss sine evner."

Takk, vi tviler helt fint allerede, og trenger ikke ytterligere hjelp fra TVNorge, eller folk med innbilte evner og dårlig grep på sannsynlighetsregning.

Selvsagt krever de at søkere legger ved et bilde. Om de ikke har overnaturlige evner er det hvertfall viktig at de tar seg godt ut foran kamera. Kanskje jeg er litt vel kynisk her, og at de faktisk har sine grunner. De har kanskje en fysiognomiker som analyserer alle bildene, eller kanskje en person med virkelige synske evner som leser auraen deres. Ikke det, nei?

Det hadde vært fantastisk å dra en Carlos (à la James Randi i 1988) og sende inn en skeptiker, med gode cold reading-evner og andre magiker-knep, som en av deltagerne. En god mentalist ville kunne overbevise dommerne og publikum, og evt vinne konkurransen om programmet tar en slik form. Deretter avslører en at hun ikke har noen uforklarlige evner, at alt var enkle triks og bedrag, og lener seg tilbake og nyter alle ad-hoc forklaringene som kommer flyvende. Dessverre er ikke jeg god til slikt, om du er det, oppfordrer jeg deg til å sende inn en overbevisende søknad.

TVNorge er TVNorge, og vil fortsette å sende middelaldersk overtro og programmer med titler som "født med/uten X" (der X er noe mer eller mindre ekkelt). Jeg vil følge med på denne serien og skrive mine kommentarer her. Mine forhåpninger er svært lave.