Nonsense - Nå også på norsk

Dagbladet har ikke akkurat det beste rullebladet når det gjelder skeptiske artikler, men gårsdagens debattinnlegg om selvhjelpsfenomenet The Secret, skrevet av litteraturviteren Ingunn Blindheim, var jeg riktig førnøyd med. Hun trekker frem poenget om at the law of attraction nødvendigvis medfører at du selv er årsaken til vonde hendelser som skjer deg, og kaller det hele "magisk tenkning". Forfriskende.

"Men medaljen har en bakside. For alt det vonde som skjer deg, er også din «feil», siden du er skaperen av din egen virkelighet. Blir du voldtatt, er det din skyld. Får du et handikappet barn, er det din skyld, så vokt deg for hva du tenker."

Dessverre har boken nå blitt oversatt til norsk. Jeg grøsser ved tanken om at den sannsynligvis ender opp under et og annet juletre i år, men jeg tviler på at en blir voldtatt om en returnerer den.