Store Norske Leksikon prøver å skjerpe seg

Siden jeg er medlem av Den norske Bokklubben fikk jeg tilsendt reklame for Store Norske Leksikon (SNL) som nå har blitt åpnet for alle brukere.

Mens nettet er fullt av informasjon du ikke vet om du kan stole på, gir snl.no deg et leksikon kvalitetssikret av synlige norske fagfolk, med mer enn 300.000 artikler.

Virker som de prøver å gå en annen encyklopedi i næringen her, og de impliserer at  deres leksikon er til å stole på. De har faktisk slagordet "snl.no - Når du trenger to streker under svaret".

Aftenposten skrev i går om hvor mye upålitelig informasjon som fantes i SNLs artikler om alternativ medisin.

"Artikkelforfatterne underslår at det faktisk er foretatt vitenskapelige undersøkelser som viser at alternative behandlingsmetoder er avvist fordi de ikke har effekt," sier professor i naturvitenskapelig pedagogikk, Svein Sjøberg. Artiklene om alternativ medisin er skrevet av fagfolk med medisinsk utdannelse som praktiserer alternativ medisin, så med det i bakhodet, er det ikke spesielt overraskende. Det meget villedende mantraet "per i dag (2006) er datagrunnlaget for begrenset til å trekke konklusjoner om eventuell effekt" (tatt fra artiklen om fotsoneterapi), samt vage formuleringer som "det er et utbredt syn at" var "kritikk" disse artiklene hadde frem til i går. 

Hovedredaktør Petter Henriksen i Store Norske Leksikon prøver derimot å vri dette til noe positivt, og sier at dette har fått stå ukritisert i 14 år, men etter 14 dager på nett, så er debatten allerede i full gang. Han skal nå ha tilbudt et annet fagmiljø om å stå ansvarlig for artiklene om alternativ medisin, men han er fortsatt helt på jordet. "Utfordringen med å skrive om alternativ medisin i leksikonet reflekterer at holdningene til alternativ medisin i Norge er sterkt polarisert," sier han. Henriksen da, leksikon bør da ikke oppsummere holdningene til befolkingen, men presentere fakta! Viten er ikke en demokratisk prosess.  Dessuten er det nye fagmiljøet, Nifab og Nafkam, også svært kritikkverdig

Noen få av artiklene er endret, men langt ifra alle. Uansett er dette en lite heldig avlsøring for leksikonet, som viser at ufeilbarheten ved dette oppslagsverket slettes ikke er der. Spesielt ikke hvis man bruker bransjens egne til å "kvalitetssikre" informasjonen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar